dvoriste - aleksandrovac požarevački

Go to content
Istraživanje
Jedna ulica u našem mestu treba da nosi ime Bora Janković?
A) Da
B) Ne
Vreme
Novac

No comments
Važni telefoni

Hitna pomoć 194
              Vatrogasci 193
              Policija 192
              Dom Zdravlja 
              012 254 158
              Zdravstvena apoteka
              012 254 157
              OŠ Rosa Trifunović
              012 254 435
              Mesna kancelarija
              012 254 169
              Mesna zajednica
              012 254 170
              Pošta 012 254 500
              Elektromorava
              012 254 419

                   
Crkveni kalendar
Back to content