crkva - aleksandrovac požarevački

Go to content

Crkva Sveti Nikola

Po jednom predanju na nama poznatom Jerenjaku, nalazile su se livade "proklete Jerine". Na tom mestu njen sin Iva, u više navrata pokušavao je da sazida crkvu. Medjutim, crkva se neprestano rušila i nikako nije mogla biti dovršena. Mesto sa ostacima zidova crkve  poznato je kao "Ivina crkva".
Nešto kasnije, egzarh Maksim Radaković koji je po naredbi beogradskog mitropolita 1733.  proputovao celu severnu Srbiju, u svom izveštaju spominje i drvenu crkvu u Prhovu (Aleksandrovcu požarevačkom).
Sadašnaj Crkva Sveti Nikola podignuta je 1884. godine. Mada je, dve godine ranije osnovana aleksandrovačka parohija sa svešetnikom. Kao prvi paroh provske parohije spominje se Panta Stojković i tadašnja parohija obuhvatala je samo selo Prhovo.
Kada je reč o današnjoj crkvi, za njenoj podizanje najzasluzniji su njeni sami gradjani koji su sakupljali priloge u periodu od 1882 do 1884 godine. Mesto za podizanje crkve i zvono, poklonili su braća Gruja i Stanko Milošević. Crkva je izgradjena od cigle koje su napravile aleksandrovačke ćeremidzije a opštinska građa je iskorišćena za podizanje krova. Najveći doprinos oko podizanja crkve dali su: paroh Živko R. Ivanović, Paun J. Spasić trgovac i i predsednik tadašnje opštine, Marko Ilić i Života Milošević trgovci i Petar Miletić učitelj. Radove na crkvi obavljao je Mihailo Aga Jeftić a zvono je izliveno 1893. godine u Vršcu.

      Komentari
VESTI IZ SRBIJE I SVETA
Vreme
Istraživanje
Učenici OŠ Rosa Trifunović su junaci godine?
A) Da
B) Ne
Novac
Crkveni kalendar
Važni telefoni

Hitna pomoć 194
              Vatrogasci 193
              Policija 192
              Dom Zdravlja 
              012 254 158
              Zdravstvena apoteka
              012 254 157
              OŠ Rosa Trifunović
              012 254 435
              Mesna kancelarija
              012 254 169
              Mesna zajednica
              012 254 170
              Pošta 012 254 500
              Elektromorava
              012 254 419

                   

No comments
Back to content